PROJEKT INDYWIDUALNY

Jeśli nie uda się Państwu znaleźć właściwego gotowego projektu, zapraszamy do współpracy przy zaprojektowaniu nowego domu. Aby uzyskać wstępną, ofertę wykonania projektu, należy przesłać nam podstawowe informacje dotyczące Państwa oczekiwań:

  • mapę lub szkic działki z wymiarami i oznaczeniem stron świata
  • program funkcjonalny: ilość, wielkość i rodzaj pomieszczeń oraz preferencje dotyczące ich rozmieszczenia
  • Wypis z Planu Miejscowego lub Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania  Terenu
  • bryła budynku, ilość kondygnacji, rodzaj dachu, informację o podpiwniczeniu
  • bardzo pomocne będą także wszelkie szkice, zdjęcia, inne projekty, które się Państwu podobają.

Termin wykonania projektu jest uzgadniany indywidualnie. Na czas jego realizacji ma bardzo duży wpływ Państwa zaangażowanie na etapie powstawania koncepcji. Cena projektu jest ustalana indywidualnie. Ma na nią wpływ złożoność bryły budynku, wielkość domu, ilość kondygnacji.