ADAPTACJA PROJEKTU

adaptacja-projektuJeśli wybraliście i zakupiliście już Państwo gotowy projekt domu jednorodzinnego, zapraszamy do skorzystania z naszej usługi adaptacji projektów gotowych.

CZYM JEST ADAPTACJA

W świetle przepisów prawa budowlanego, gotowy projekt domu staje się projektem budowlanym  tj. takim, który można złożyć w urzędzie aby uzyskać pozwolenie na budowę, dopiero po wykonaniu tzw. „adaptacji projektu gotowego”.

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY ADAPTACJI PROJEKTU

 • sprawdzenie zgodności projektu z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 • zgromadzenie niezbędnych dokumentów
 • sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu
 • adaptacja projektu do warunków geotechnicznych gruntu oraz stref kilmatycznych występujących na działce
 • adaptacja przyłączy do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi
 • wprowadzenie do projektu zmian wg zaleceń Inwestora
 • sporządzenie BIOZ
 • przygotowanie oświadczenia projektantów adaptujących o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami
 • złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 • przygotowanie dokumentacji do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych (ZUDP)

 

ZMIANY W PROJEKCIE

W każdym zakupionym projekcie typowym istnieje możliwość dokonania zmian. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów w trakcie budowy oraz niepotrzebnych problemów w trakcie użytkowania domu. Na tym etapie warto spotkać się z naszym architektem, który pomoże Państwu wybrać najlepsze rozwiązanie, dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Nasi doświadczeni projektanci dbają o to aby proponowane zmiany były idealnie opracowane pod kątem Państwa oczekiwań, technicznych rozwiązań oraz opłacalności wykonania. Najczęstszymi zmianami, które wykonujemy dla naszych klientów są:

 • zmiana wysokości ścianki kolankowej
 • zmiana kąta nachylenia dachu
 • zmiana technologii wykonania stropu
 • zmiana wielkości i rozmieszczenie okien
 • poszerzenie lub zwężenie części budynku
 • zmiana wielkości pomieszczeń wewnątrz budynku
 • doprojektowanie piwnicy
 • przeprojektowanie stropów
 • zmiany materiałów na ściany, grubości izolacji termicznej ścian
 • usunięcie części budynku, doprojektowanie balkonów i inne…

adaptacja-domu

Do wykonania adaptacji projektu typowego niezbędne są następujące dokumenty:

 • Wypis z Planu Miejscowego lub Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu w Wydziale Architektury odpowiedniego Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy (jeśli nie ma Planu).
 • Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 przeznaczoną do celów projektowych, wykonaną przez uprawnionego geodetę.
 • Warunki Techniczne dostawy mediów:
  • gazu (Zakład Gazowniczy)
  • energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
  • wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)
 • Zlecić wykonanie badań geologicznych .
 • Zakupiony projekt typowy lub należy zlecić wykonanie projektu indywidualnego.
 • Zamówić projekt zagospodarowania działki lub terenu z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu, wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie przeznaczonej do celów projektowych.
 • W przypadku zakupu projektu gotowego zlecić adaptację projektu.
 • Uzgodnić lokalizację zjazdu na teren działki.

Pracownia nasza oferuje Państwu pomoc przy prawidłowym wypełnieniu wniosków o otrzymanie powyższych dokumentów.